Een pijnlijke gebit, help!

Pijn aan het gebit is vreselijk om te ervaren. Pijn kan veroorzaakt worden wanneer er te hard is gepoetst maar soms kan het ook duiden op een ontsteking aan het tandvlees of zenuwuiteinde van de tanden. Vaak is het goed om even afwachten of de pijn verzacht. In sommige gevallen is het noodzakelijk om direct contact op te nemen met de tandarts.  

 

Wanneer contact opnemen met de tandarts?

Wanneer je pijn ervaart aan het gebit wil je hier zo snel mogelijk van af. In sommige gevallen dient er direct contact opgenomen te worden met de tandarts. Wanneer je tand los raakt of uitvalt door bijvoorbeeld een ongeluk moet er zo snel mogelijk gehandeld worden. De tand kan namelijk weer terug geplaatst worden. De tand kan namelijk weer vastgroeien als er niet te veel schade in het gebit is ontstaan. De tand dient bij de tandkroon worden vastgepakt, niet bij de wortel. Maak de tand niet schoon maar stop deze in een glas melk of water met zout toegevoegd. Ga direct naar de tandarts en als deze niet beschikbaar is probeer de spoedtandarts amsterdam; Dental 365. Hier kan je vaak direct terecht. 

 

Ben je onlangs behandeld bij de tandarts of kaakchirurg? Het kan zijn dat je na een behandeling nog last hebt van nabloeding in het gebit. In de meeste gevallen stopt het nabloeden van zelf. In de eerste 24 uur na een ingrijpende behandeling wordt er geadviseerd niet de mond te spoelen zodat het bloeden kan stoppen. Wanneer er te vaak gespoeld wordt kunnen de bloedstolsels weer open gaan. Als na 24 uur het bloeden niet stopt of je blijft hevige pijn ervaren is het belangrijk om snel contact op te nemen met de behandelde praktijk of als nog naar een spoedtandarts te gaan. 

 

Wanneer kan het wachten?

In veel gevallen is het gebit gevoelig, dit kan soms hevig worden ervaren. Wacht een dag of twee af wanneer er milde klachten zijn of de pijn afzwakt. Wordt de pijn niet minder of juist erger dan is het verstandig om zo snel mogelijk contact te zoeken met de tandarts. Beschrijf in het gesprek met de assistent of tandarts duidelijk hoe de pijn is ontstaan, wanneer deze is ontstaan en hoe hevig de pijn is. Aan de hand van de klachten kan er bepaald worden of spoed noodzakelijk is. Bij twijfel is het altijd goed om contact op te nemen met de tandartspraktijk, vaak wordt er na een telefoongesprek al veel duidelijk.